Notuleren

155.00

Advies studieduur: 10 weken

Vergelijkbaar niveau: MBO-4

 

wws OCSA support / Klantenservice Hulp nodig? Contact ons via WhatsApp
Qty:

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
 • Beschikking over het digitale lesmateriaal
 • Lesboek van een externe uitgever
 • Toegang tot de scholingsbijeenkomsten
 • Vaste mentor aangaande alle studiezaken
 • Toegang tot het forum

Doel van de cursus

Notuleren: deze cursus van Interpoint heeft als uitgangspunt dat de belangrijkste voorwaarde tot het maken van goede notulen is, dat degene die ze maakt op de hoogte is van relevante zaken. Het is daarom belangrijk dat de notulist niet alleen de notulen maakt, maar daarvoor al betrokken is bij het maken van de agenda.

Om deze reden is de doelstelling van de cursus niet slechts het maken van een verslag, maar voorbereiding, verslag en nazorg van de vergadering. Met andere woorden: ook o.a. agenda en convocatie spelen een belangrijke rol.

Grondslag voor het leren notuleren blijft natuurlijk oefenen, veel oefenen. Aan de hand van vergaderingen op film worden deze oefeningen gedaan. Daarnaast zijn er diverse opdrachten en oefeningen in het lesboek opgenomen.
Notuleren is leuk, mits de taak serieus genomen wordt en je voldoende kennis en ervaring hebt. De belangrijkste doelstelling van de cursus zal daarmee duidelijk zijn.

Maak jij even wat aantekeningen? Als professionele notulist is het voor jou na afloop van deze cursus geen vraag meer. Ja natuurlijk, en graag, en goed!

Bekijk ook de online brochure

Vooropleiding

Om de cursus Notuleren van Interpoint te kunnen volgen is minimaal het niveau VMBO KB (Kaderberoepsgerichte leerweg) noodzakelijk.

Inhoud van de cursus

 • voorwaarden voor het maken van goede notulen
 • vergaderbegrippen
 • vergadervormen
 • het verloop van een vergadering
 • de convocatie
 • agendaoverleg
 • de agenda
 • de agendabijlagen
 • verdere voorbereidingen
 • de functies van de notulen
 • verslagvormen
 • tips bij het maken van je aantekeningen
 • het model voor de notulen
 • archivering en verzending van de notulen
 • omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • tijdschema
 • spelling
 • formulering en stijl
 • ondernemingen
 • instellingen
 • diverse regelingen

Diploma/Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend certificaat.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notuleren”